آموزش درس های رشته ی الکترونیک هنرستان
برای دانلود سوالات روی ادامه مطلب کلیک کنید.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه بیست و نهم فروردین ۱۳۹۴ساعت 13:54  توسط هادی پارس مهر | 
آزمون هر فصل شامل 20 سوال تستی به صورت فایل فلش می باشد.

برای دانلود سوالات هر فصل روی ادامه مطلب کلیک کنید


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه شانزدهم اسفند ۱۳۹۳ساعت 22:57  توسط هادی پارس مهر | 
آزمون هر فصل شامل 20 سوال تستی به صورت فایل فلش می باشد.

برای دانلود سوالات هر فصل روی ادامه مطلب کلیک کنید


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه شانزدهم اسفند ۱۳۹۳ساعت 21:37  توسط هادی پارس مهر | 
برای دانلود سوالات ادامه مطلب کلیک کنید

 

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه دوازدهم آذر ۱۳۹۳ساعت 15:15  توسط هادی پارس مهر | 
برای مشاهده ی فهرست مطالب روی ادامه مطلب کلیک کنید.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه یازدهم شهریور ۱۳۹۳ساعت 21:7  توسط هادی پارس مهر | 
برای مشاهده ی مطالب روی ادامه مطلب کلیک کنید.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه یازدهم شهریور ۱۳۹۳ساعت 20:12  توسط هادی پارس مهر | 
برای مشاهده ی فهرست مطالب روی ادامه مطلب کلیک کنید.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه یازدهم شهریور ۱۳۹۳ساعت 14:8  توسط هادی پارس مهر | 
برای مشاهده ی فهرست مطالب روی ادامه مطلب کلیک کنید.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه یازدهم شهریور ۱۳۹۳ساعت 10:22  توسط هادی پارس مهر | 
برای مشاهده ی فهرست مطالب روی ادامه مطلب کلیک کنید.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه یازدهم شهریور ۱۳۹۳ساعت 9:19  توسط هادی پارس مهر | 
برای مشاهده ی فهرست مطالب روی ادامه مطلب کلیک کنید.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه یازدهم شهریور ۱۳۹۳ساعت 8:50  توسط هادی پارس مهر |