آموزش درس های رشته ی الکترونیک هنرستان

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه ششم مرداد 1393ساعت 1:51  توسط هادی پارس مهر | 

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه ششم مرداد 1393ساعت 1:38  توسط هادی پارس مهر | 

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه پنجم مرداد 1393ساعت 17:2  توسط هادی پارس مهر | 

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه پنجم مرداد 1393ساعت 16:52  توسط هادی پارس مهر | 

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه پنجم مرداد 1393ساعت 16:30  توسط هادی پارس مهر | 

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه چهارم مرداد 1393ساعت 23:31  توسط هادی پارس مهر | 

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه چهارم مرداد 1393ساعت 18:40  توسط هادی پارس مهر | 

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه چهارم مرداد 1393ساعت 18:9  توسط هادی پارس مهر | 

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه چهارم مرداد 1393ساعت 17:56  توسط هادی پارس مهر | 
برای دانلود پاسخنامه ی تست ها روی ادامه ی مطلب کلیک کنید....


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه بیستم تیر 1393ساعت 0:59  توسط هادی پارس مهر |